اولین همایش ملی مراقبت و درمان

اولین همایش ملی مراقبت و درمان

اولین همایش ملی مراقبت و درمان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – مراقبت ویژه
تاریخ برگزاری: ۱ اسفند ۱۳۹۷
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محل برگزاری: استان گلستان - شهر علی آباد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله:: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰