همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی

حوزه های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی, ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - موسسه آموزش عالی سلمان
محل برگزاری: استان خراسان رضوی - شهر مشهد
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله:: ۱۳۹۸/۱/۱۵
نتیجه ثبت نام:: ۱۳۹۸/۱/۲۰