تاریخچه

اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی خمین از زیر مجموعه معاونت آموزش تحقیقات دانشجویی فرهنگی می باشد. هدف این اداره گسترش و تسهیل چاپ آثار اساتید و کلیه محققین محترم در زمینه‌های تخصصی و علمی می باشد که از طریق نشر تألیف و ترجمه اعضای هیأت علمی تعیین شده بود که همچنان در این مسیر فعالیت می کند.

شورای انتشارات دانشکده براساس مصوبات شورای پژوهشی آثار تألیفی، و ترجمه ه‏ای اعضای هیأت علمی دانشکده پس از طرح در  شورای پژوهشی و انجام مراحل داوری چاپ می شوند.  ۳ نسخه از این آثار توسط معاونت آموزش وتحقیقات اخذ ودر اختیار کتابخانه دانشکده قرار میگیرد

.

 

رسالت و چشم انداز

رسالت اداره انتشارات دانشکده علوم پزشکی خمین تلاش در جهت ارتقاء و رونق چاپ و نشر کتاب، ایجاد انگیزه بیشتر در اعضاء هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان می باشد.

 

اهداف

گسترش مرزهای دانش

سهولت دستیابی به آثار ارزنده پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشکده

تقویت بنیه علمی پژوهشگران و دانشجویان دانشکده

تشویق پژوهشگران ، مولفین  و مترجمین دانشگاهی به نگارش و تدوین آثار ارزنده

تامین منابع درسی دانشگاهی

کمک به ارتقای کیفی جامعه دانشگاهی

زمینه سازی برای نهادینه کردن فرهنگ مکتوب و الکترونیکی در سطح دانشکده

نشر آثار علمی و تحقیقاتی اصیل و ارزنده اعضای هیأت علمی دانشگاه با اولویت نشر کتابهای مرجع و تالیفی

سفارش منابع نشر کتب مرجع به مولفین

 

وظایف

دریافت درخواست متقاضیان تالیف و ترجمه کتاب توسط شورای پژوهشی

بررسی وارزیابی درخواستهای اعضاء هیأت علمی جهت تالیف، تدوین و ترجمه در شورای انتشارات دانشکده

 مشخص نمودن داوران و ارسال در خواستها جهت داوری

استعلام از وزارت متبوع جهت تکراری نبودن در خواستهای ترجمه و تالیف

تشکیل جلسات شورا و بررسی درخواستها و جوابیه داوری

موافقت و یا عدم موافقت با چاپ کتاب