نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الکتروکاردیوگرافی پایه

الکتروکاردیوگرافی پایه


الکتروکاردیوگرافی پایه

الکتروکاردیوگرافی پایه
الکتروکاردیوگرافی پایه

 الکتروکاردیوگرافی پایه

نویسندگان: حمید مؤمنی- اشرف صالحی

سال انتشار : 1397

ISBN :۹۷۸۶۲۲۶۱۸۴۲۷۴

معرفی کتاب : کتاب حاصل چندین سال تدریس اختلالات نوار قلب در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی کشور بوده که بسیار ساده نوشته شده ودارای خودآموزهایی برای درک بهتر و ارزشیابی دانسته های فراگیران می باشد