معرفی تازه های کتب انتشار یافته در دانشکده علوم پزشکی خمین

معرفی تازه های کتب انتشار یافته در دانشکده علوم پزشکی خمین


معرفی تازه های کتب انتشار یافته در دانشکده علوم پزشکی خمین

معرفی تازه های کتب انتشار یافته در دانشکده علوم پزشکی خمین

اختلالات گلبول های قرمز

نویسندگان: اقای کاظم غفاری وعلی قاسمی

سال انتشار:  1397

ISBN:9786002092984

معرفی کتاب: این کتاب در برگیرنده نکته های کاربردی در زمینه های تشخیص، تظاهرات بالینی، درمان و پیگیری بسیاری ازکم خونی ها می باشد. کتاب خلاصه ای از مجموعه کتب رفرنس  هماتولوژی از جمله وینتروب، ویلیامز و پست گروجئیت میباشد که پیشرفت های بدست آمده در زمینه دانش هماتولوژی را با توجه به جنبه های مختلف از جمله ژنتیک ، فارماکولوژی و ایمونولوژی بیان می کند.

 

 

 

اطلس هماتولوژی بالینی

نویسندگان: اقای کاظم غفاری وعلی قاسمی

سال انتشار: 1397

ISBN:9786009851782

 معرفی کتاب: تهیه گستره خون محیطی مناسب برای بررسی دقیق مورفولوژی سلولی ضروری است . روش های متنوعی برای آماده سازی و رنگ آمیزی گستره خون محیطی در دسترس می باشد که رایج ترین نوع آن در این اطلس بحث شده است.