نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب


هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب
هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری, پزشکی, آموزش پزشکی, حرفه های پزشکی
تاریخ برگزاری: ۱۶ بهمن تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
برگزار کننده: دانشگه علوم پزشکی مازندران
محل برگزاری: استان مازندران - شهر ساری
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش خلاصه مقاله
پذیرش چکیده:: ۱۳۹۸/۸/۳۰
نتیجه ثبت نام::
۱۳۹۸/۱۱/۱۶