معرفی تازه های کتب انتشار یافته در دانشکده علوم پزشکی خمین

معرفی تازه های کتب انتشار یافته در دانشکده علوم پزشکی خمین

اختلالات گلبول های قرمز

نویسندگان: اقای کاظم غفاری وعلی قاسمی

سال انتشار:  1397

ISBN:9786002092984

معرفی کتاب: این کتاب در برگیرنده نکته های کاربردی در زمینه های تشخیص، تظاهرات بالینی، درمان و پیگیری بسیاری ازکم خونی ها می باشد. کتاب خلاصه ای از مجموعه کتب رفرنس  هماتولوژی از جمله وینتروب، ویلیامز و پست گروجئیت میباشد که پیشرفت های بدست آمده در زمینه دانش هماتولوژی را با توجه به جنبه های مختلف از جمله ژنتیک ، فارماکولوژی و ایمونولوژی بیان می کند.

 

 

 

اطلس هماتولوژی بالینی

نویسندگان: اقای کاظم غفاری وعلی قاسمی

سال انتشار: 1397

ISBN:9786009851782

 معرفی کتاب: تهیه گستره خون محیطی مناسب برای بررسی دقیق مورفولوژی سلولی ضروری است . روش های متنوعی برای آماده سازی و رنگ آمیزی گستره خون محیطی در دسترس می باشد که رایج ترین نوع آن در این اطلس بحث شده است.